Općina Slivno Blog

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi

U postupku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Plan), provedena je druga ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana. Razlog održavanja druge ponovne javne rasprave je dodavanje novog...