Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2023. godinu
Obrazloženje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Slivno za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu293.0 KiB11
Proračun Općine Slivno za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu195.5 KiB18
Proračun Općine Slivno za 2022. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2022. godinu116.0 KiB4
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. godine725.5 KiB28
Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna Općine Slivno za 2022. godinu35.0 KiB3
Proračun Općine Slivno za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - Opći dio193.0 KiB89
Proračun Općine Slivno za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu - Posebni dio1.1 MiB100
Proračun Općine Slivno za 2021. godinu
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine811.0 KiB138
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine275.0 KiB37
Izvršenje razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2021. godine186.9 KiB111
Plan razvojnih programa za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu254.1 KiB232
Proračun Općine Slivno za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu - Opći dio144.7 KiB183
Proračun Općine Slivno za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu - Posebni dio768.2 KiB256
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2020. godine264.5 KiB120
II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu233.7 KiB210
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu - Opći dio128.4 KiB274
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu - Posebni dio461.0 KiB176
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu62.0 KiB177
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu - Opći dio35.5 KiB159
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu - Posebni dio97.5 KiB152
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2020. godine58.5 KiB104
Obrazloženje izvršenja Proračuna Općine Slivno 31.12.2020. godine44.5 KiB120
Plan razvojnih programa za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu286.9 KiB227
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu276.2 KiB250
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2019. godine271.5 KiB192
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu221.4 KiB175
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2019. godinu255.0 KiB193
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine1.8 MiB273
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2019. godine68.5 KiB149
Izvršenje razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine223.6 KiB231
Plan razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu153.5 KiB309
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu228.2 KiB437
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2018. godine203.1 KiB390
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu149.3 KiB301
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2018. godinu187.0 KiB316
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB385
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2018. godine153.6 KiB344
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB399
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB441
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB388
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB361
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB358
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB372
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB431
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB457
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB378
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB393
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB505
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB512
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB402
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB392
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB363
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB331
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB480
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB399
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB361
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB371
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB347
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB323
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB335
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB432
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB445
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB412
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB513
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB436
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB448
Skip to content