Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB47
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB58
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB33
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB35
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB129
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB148
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB93
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB108
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB128
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB94
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB160
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB145
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB131
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB128
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB111
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB105
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB109
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB202
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB205
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB221
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB263
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB198
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB212