Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu
Plan razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu153.5 KiB38
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu228.2 KiB37
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2018. godine203.1 KiB20
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu149.3 KiB25
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2018. godinu187.0 KiB30
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB77
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2018. godine153.6 KiB15
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB116
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB134
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB86
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB78
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB90
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB81
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB141
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB158
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB120
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB120
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB218
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB243
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB182
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB189
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB176
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB142
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB249
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB193
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB179
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB178
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB161
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB151
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB154
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB250
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB253
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB271
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB311
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB253
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB268