Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu
Plan razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu153.5 KiB101
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu228.2 KiB105
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2018. godine203.1 KiB104
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu149.3 KiB83
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2018. godinu187.0 KiB84
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB139
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2018. godine153.6 KiB91
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB175
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB191
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB141
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB134
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB141
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB135
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB193
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB207
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB171
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB173
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB268
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB297
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB240
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB244
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB225
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB191
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB309
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB241
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB226
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB225
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB208
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB197
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB201
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB297
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB302
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB278
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB359
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB301
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB317