Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB41
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB51
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB29
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB31
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB124
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB143
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB92
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB104
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB123
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB92
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB157
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB143
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB129
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB125
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB109
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB102
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB107
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB200
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB202
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB219
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB261
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB196
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB210