Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB3
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB3
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB2
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB1
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB63
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB77
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB44
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB45
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB140
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB159
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB102
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB116
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB136
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB102
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB171
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB154
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB139
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB136
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB119
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB114
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB118
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB211
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB213
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB230
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB272
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB208
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB222