Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu
Plan razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu153.5 KiB10
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu228.2 KiB10
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu149.3 KiB7
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2018. godinu187.0 KiB7
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB59
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB100
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB120
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB74
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB65
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB80
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB71
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB131
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB146
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB105
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB107
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB205
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB232
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB169
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB175
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB171
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB136
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB235
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB187
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB173
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB171
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB156
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB145
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB149
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB245
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB247
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB262
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB305
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB248
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB263