Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu
Plan razvojnih programa za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu286.9 KiB26
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu276.2 KiB27
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2019. godine271.5 KiB3
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu221.4 KiB12
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2019. godinu255.0 KiB17
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine1.8 MiB56
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2019. godine68.5 KiB1
Izvršenje razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine223.6 KiB42
Plan razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu153.5 KiB166
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu228.2 KiB202
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2018. godine203.1 KiB195
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu149.3 KiB141
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2018. godinu187.0 KiB143
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB199
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2018. godine153.6 KiB154
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB230
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB259
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB192
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB184
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB184
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB184
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB245
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB278
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB219
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB224
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB325
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB349
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB274
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB285
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB256
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB221
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB354
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB271
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB252
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB253
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB237
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB223
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB227
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB323
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB331
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB299
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB393
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB328
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB346