Radionica: „Dobro upravljanje i jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a“

Udruge Dubrovačka naranča i Udruga Chrobatia provode projekt E-DUTEKA – jačanje kapaciteta OCD-a Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu projekta održat ćemo radionicu „Dobro upravljanje i jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a“ u ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine,...

Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Slivno KLASA:350-02/15-01/01, URBROJ: 2148/05-01-15-1 od 19.siječnja 2015., Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Ciljanih...

Zaključak načelnika

Na temelju članka 95., stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 45. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, broj 4/09 i “Općinski glasnik”, broj 1/13), načelnik Općine Slivno donosi Z...

Udruge Dubrovačka naranča i Chrobatia pokreću E-DUTEKU

Udruga Dubrovačka naranča nositelj je projekta E-DUTEKA – jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva Dubrovačko-neretvanske županije financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt  vrijedan 200 000 kuna provodit će u suradnji s Udrugom Chrobatia iz Opuzena....

Skip to content