Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2021. godinu
Plan razvojnih programa za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu254.1 KiB100
Proračun Općine Slivno za 2021. godinu i projekcije za 2021. i 2023. godinu - Opći dio144.7 KiB40
Proračun Općine Slivno za 2021. godinu i projekcije za 2021. i 2023. godinu - Posebni dio768.2 KiB113
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2020. godine264.5 KiB18
II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu233.7 KiB106
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu - Opći dio128.4 KiB167
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu - Posebni dio461.0 KiB79
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020. godinu62.0 KiB75
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu - Opći dio35.5 KiB63
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2020. godinu - Posebni dio97.5 KiB69
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2020. godine58.5 KiB9
Obrazloženje izvršenja Proračuna Općine Slivno 31.12.2020. godine44.5 KiB11
Plan razvojnih programa za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu286.9 KiB108
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu276.2 KiB124
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2019. godine271.5 KiB94
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu221.4 KiB78
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2019. godinu255.0 KiB97
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine1.8 MiB145
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2019. godine68.5 KiB65
Izvršenje razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine223.6 KiB121
Plan razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu153.5 KiB228
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu228.2 KiB332
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2018. godine203.1 KiB283
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu149.3 KiB218
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2018. godinu187.0 KiB222
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB268
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2018. godine153.6 KiB229
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB296
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB332
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB277
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB267
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB252
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB258
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB324
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB354
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB285
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB292
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB418
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB414
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB315
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB323
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB295
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB259
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB400
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB311
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB291
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB293
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB276
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB259
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB258
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB362
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB367
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB339
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB428
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB357
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB384
Skip to content