Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim studentima Općine Slivno za školsku godinu 2013./2014.

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim  studentima Općine Slivno za školsku godinu 2013./2014.

Za školsku godinu 2013/2014  odobravaju se četiri stipendije   za studente, po 500,00 kuna mjesečno i to 10 mjeseci u godini.

1.  Uvjeti natječaja

1.1. Pravo natjecanja za stipendiju imaju redoviti  studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Slivno, upisani na  sveučilištima i  visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i to:

–       studenti prve godine studija koji u razdoblju četverogodišnjeg obrazovanja u srednjoj školi imaju prosjek ocjena najmanje 4.5;

–       studenti druge, treće, četvrte i pete godine i  apsolventi koji su u prethodnoj godini studija imali prosjek ocjena od najmanje 4.0.

1.2. Pravo na natjecanje ne ostvaruju  studenti koji se obrazuju uz rad ili s osnove osobnih potreba.

1.3. Stipendiju ostvaruju  studenti s većim prosjekom ocjena obračunatim na dvije decimale, a odabir se vrši na temelju treće decimale.

2. Potrebna dokumentacija

 2.1. Prijavi na natječaj  potrebno je priložiti:

–       Domovnicu

–       Izvadak iz matične knjige rođenih

–       Ovjereni prijepis svjedodžbe  prethodnog  razreda za  studente prve godine studija

–       Potvrdu o položenim ispitima iz prethodne  godine za studente

–       Potvrdu  fakulteta o upisu tekuće godine

–       Potvrdu o prebivalištu roditelja

–      Dokaz o eventualnom uspjehu postignutim na državnom ili županijskom natjecanju, verificiranom od strane Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske (1-3 mjesto na državnom i prvo mjesto na županijskom natjecanju).

2.2. Prijavu s kompletnom dokumentacijom podnose se Općinskom vijeću putem «Komisije za provođenje natječaja za dodjelu stipendija nadarenim  studentima» , Podgradina 41. 20355 Opuzen, u roku od 15 dana od dana objave u tjednom listu “DUBROVAČKI VJESNIK “ s naznakom «za stipendiranje«.

2.3. Prijave dostavljene nakon isteka roka  i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

2.4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj za stipendije 2013.-2014.

Pregledajte ostale članke...