Category: Natječaji

Izvješće o provedenom postupku

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog dana 15. listopada 2020. godine, („Narodne novine“ br: 112/2021) za prijem u službu (Referent-komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme na ½...

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na ½ radnog vremena referent-komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Slivno raspisuje: NATJEČAJ Za prijam u...

Skip to content