Naselja

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđeno je da je Općina Slivno u sastavu Dubrovačko – neretvanske županije, kao i da sljedeća naselja ulaze u sastav Općine Slivno:

 • Blace
 • Duba
 • Duboka
 • Klek
 • Komarna
 • Kremena
 • Lovorje
 • Lučina
 • Mihalj
 • Otok
 • Pižinovac
 • Podgradina
 • Raba
 • Slivno Ravno
 • Trn
 • Tuštevac
 • Vlaka (Lijeva obala Male Neretve)
 • Zavala
Skip to content