Ponovna Javna rasprava o Prijedlogu UPU naselja Duba

Na temelju članka 95. stavak 4.,  Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine“ br.76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 ) i Zaključka načelnika Općine Slivno, Klasa:350-03/13-01/78, Urbroj:2148/05-01-13-1 od 04. studenog 2013. godine

Objavljuje se ponovna Javna rasprava o  Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Duba

Ponovna javna rasprava traje 15  dana s javnim uvidom u periodu od 15. studenog do 30. studenog 2013. godine svakim radnim danom od 9,00 – 12,00 sati. Javno izlaganje plana održat će se 15. studenog 2013. godine u  11,00 sati. Javni uvid i javno izlaganje održavaju se u prostorijama Općine Slivno, Podgradina br. 41.

Organizaciju i provedbu I. ponovne javne rasprave vodi Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno kao nositelj izrade tog plana.

Osim  primjedbi upućenih na javnom izlaganju iste se mogu upisati u  knjigu primjedbi koja se nalazi na mjestu javnog uvida, pri čemu svi zainteresirani mogu svoje primjedbe,mišljenja, prijedloge i zahtjeve  uputiti pismenim putem Nositelju izrade Plana na adresu: Općine Slivno – Jedinstveni upravni odjel  ( 20 355 Opuzen, Podgradina br. 41 ) ili izjaviti u Zapisnik pri Općini Slivno – Jedinstveni upravni odjel –  najkasnije do 30. studenog 2013. godine.

OBJAVA PONOVNE JAVNE RASPRAVE DUBA

Pregledajte ostale članke...