Tagged: Pomorski servis

Dezinsekcija komaraca na području Općine Slivno

Krilatice ili adultni stadij komaraca suzbijaju se metodom primjene insekticida (adulticidna dezinsekcija ) i provodi se hladnim ili toplim zamagljivanjem primjenom vodenih rastvora insekticida.Larvicidni tretman je skup mjera mehaničkih, fizičkih, bioloških i kemijskih s...

Obavijest o preventivnoj deratizaciji na području Općine Slivno

Poduzeće Pomorski servis – Luka Ploče d.o.o. provesti će preventivnu deratizaciju (uništavanje štetnih glodavaca) kao posebnu mjeru u cilju sprječavanja pojave zaraznih bolesti u mjestima Vlaka i Podgradina izlaganjem mamaca crvene boje i plave...

Skip to content