Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB880
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB369
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB454
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB710
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB728
2.1. Promet459.6 KiB372
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB341
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB314
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB298
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB376
3.2. Posebne mjere783.1 KiB331
3.3. Karta staništa753.0 KiB2292
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB544
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB399
4.11. Trn348.1 KiB383
4.12. Tuštevac345.1 KiB323
4.13. Vlaka343.4 KiB341
4.2. Duboka372.0 KiB397
4.3. Klek390.1 KiB467
4.4. Komarna369.7 KiB492
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB349
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB445
4.7. Otok i Duba423.4 KiB469
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB332
4.9. Raba433.8 KiB397