Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1124
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB448
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB578
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB902
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB870
2.1. Promet459.6 KiB414
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB381
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB362
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB326
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB435
3.2. Posebne mjere783.1 KiB380
3.3. Karta staništa753.0 KiB2352
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB660
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB444
4.11. Trn348.1 KiB440
4.12. Tuštevac345.1 KiB355
4.13. Vlaka343.4 KiB384
4.2. Duboka372.0 KiB459
4.3. Klek390.1 KiB530
4.4. Komarna369.7 KiB579
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB392
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB522
4.7. Otok i Duba423.4 KiB562
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB369
4.9. Raba433.8 KiB451