Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1960
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB743
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB938
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1466
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1350
2.1. Promet459.6 KiB641
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB611
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB567
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB513
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB670
3.2. Posebne mjere783.1 KiB598
3.3. Karta staništa753.0 KiB2606
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB984
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB684
4.11. Trn348.1 KiB651
4.12. Tuštevac345.1 KiB568
4.13. Vlaka343.4 KiB591
4.2. Duboka372.0 KiB721
4.3. Klek390.1 KiB810
4.4. Komarna369.7 KiB898
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB566
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB808
4.7. Otok i Duba423.4 KiB857
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB596
4.9. Raba433.8 KiB700