Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB829
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB342
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB426
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB675
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB691
2.1. Promet459.6 KiB364
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB334
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB307
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB291
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB363
3.2. Posebne mjere783.1 KiB324
3.3. Karta staništa753.0 KiB2284
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB523
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB386
4.11. Trn348.1 KiB368
4.12. Tuštevac345.1 KiB316
4.13. Vlaka343.4 KiB332
4.2. Duboka372.0 KiB375
4.3. Klek390.1 KiB444
4.4. Komarna369.7 KiB460
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB333
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB424
4.7. Otok i Duba423.4 KiB439
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB322
4.9. Raba433.8 KiB379