Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2202
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB806
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1024
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1675
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1501
2.1. Promet459.6 KiB750
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB659
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB609
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB556
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB726
3.2. Posebne mjere783.1 KiB653
3.3. Karta staništa753.0 KiB2663
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1054
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB728
4.11. Trn348.1 KiB678
4.12. Tuštevac345.1 KiB604
4.13. Vlaka343.4 KiB621
4.2. Duboka372.0 KiB808
4.3. Klek390.1 KiB872
4.4. Komarna369.7 KiB962
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB598
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB866
4.7. Otok i Duba423.4 KiB932
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB640
4.9. Raba433.8 KiB766
Skip to content