Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1753
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB662
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB824
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1296
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1205
2.1. Promet459.6 KiB588
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB542
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB520
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB471
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB610
3.2. Posebne mjere783.1 KiB541
3.3. Karta staništa753.0 KiB2541
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB891
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB618
4.11. Trn348.1 KiB603
4.12. Tuštevac345.1 KiB514
4.13. Vlaka343.4 KiB543
4.2. Duboka372.0 KiB653
4.3. Klek390.1 KiB742
4.4. Komarna369.7 KiB814
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB522
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB747
4.7. Otok i Duba423.4 KiB779
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB543
4.9. Raba433.8 KiB641