Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1002
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB401
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB517
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB800
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB791
2.1. Promet459.6 KiB388
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB354
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB330
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB308
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB405
3.2. Posebne mjere783.1 KiB348
3.3. Karta staništa753.0 KiB2313
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB604
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB414
4.11. Trn348.1 KiB397
4.12. Tuštevac345.1 KiB335
4.13. Vlaka343.4 KiB361
4.2. Duboka372.0 KiB425
4.3. Klek390.1 KiB493
4.4. Komarna369.7 KiB529
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB361
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB465
4.7. Otok i Duba423.4 KiB505
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB345
4.9. Raba433.8 KiB418