Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1936
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB730
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB920
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1438
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1336
2.1. Promet459.6 KiB632
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB596
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB560
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB508
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB662
3.2. Posebne mjere783.1 KiB588
3.3. Karta staništa753.0 KiB2593
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB973
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB675
4.11. Trn348.1 KiB646
4.12. Tuštevac345.1 KiB556
4.13. Vlaka343.4 KiB585
4.2. Duboka372.0 KiB714
4.3. Klek390.1 KiB803
4.4. Komarna369.7 KiB889
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB559
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB800
4.7. Otok i Duba423.4 KiB849
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB589
4.9. Raba433.8 KiB695