Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2242
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB816
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1047
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1749
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1528
2.1. Promet459.6 KiB761
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB672
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB617
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB563
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB740
3.2. Posebne mjere783.1 KiB662
3.3. Karta staništa753.0 KiB2670
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1067
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB740
4.11. Trn348.1 KiB683
4.12. Tuštevac345.1 KiB607
4.13. Vlaka343.4 KiB624
4.2. Duboka372.0 KiB814
4.3. Klek390.1 KiB880
4.4. Komarna369.7 KiB969
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB602
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB880
4.7. Otok i Duba423.4 KiB945
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB648
4.9. Raba433.8 KiB782
Skip to content