Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1894
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB715
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB896
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1409
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1311
2.1. Promet459.6 KiB623
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB580
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB555
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB501
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB650
3.2. Posebne mjere783.1 KiB579
3.3. Karta staništa753.0 KiB2581
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB952
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB665
4.11. Trn348.1 KiB636
4.12. Tuštevac345.1 KiB542
4.13. Vlaka343.4 KiB573
4.2. Duboka372.0 KiB702
4.3. Klek390.1 KiB788
4.4. Komarna369.7 KiB868
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB551
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB793
4.7. Otok i Duba423.4 KiB838
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB578
4.9. Raba433.8 KiB685