Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2040
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB756
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB958
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1516
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1377
2.1. Promet459.6 KiB659
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB622
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB580
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB529
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB686
3.2. Posebne mjere783.1 KiB610
3.3. Karta staništa753.0 KiB2623
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1002
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB697
4.11. Trn348.1 KiB654
4.12. Tuštevac345.1 KiB580
4.13. Vlaka343.4 KiB596
4.2. Duboka372.0 KiB747
4.3. Klek390.1 KiB823
4.4. Komarna369.7 KiB908
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB575
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB818
4.7. Otok i Duba423.4 KiB873
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB611
4.9. Raba433.8 KiB718