Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1516
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB561
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB710
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1095
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1051
2.1. Promet459.6 KiB502
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB454
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB432
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB388
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB516
3.2. Posebne mjere783.1 KiB454
3.3. Karta staništa753.0 KiB2441
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB778
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB523
4.11. Trn348.1 KiB510
4.12. Tuštevac345.1 KiB428
4.13. Vlaka343.4 KiB454
4.2. Duboka372.0 KiB552
4.3. Klek390.1 KiB626
4.4. Komarna369.7 KiB704
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB437
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB626
4.7. Otok i Duba423.4 KiB686
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB449
4.9. Raba433.8 KiB544