Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2119
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB782
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB989
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1583
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1437
2.1. Promet459.6 KiB719
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB642
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB597
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB543
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB708
3.2. Posebne mjere783.1 KiB635
3.3. Karta staništa753.0 KiB2643
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1029
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB713
4.11. Trn348.1 KiB665
4.12. Tuštevac345.1 KiB592
4.13. Vlaka343.4 KiB607
4.2. Duboka372.0 KiB786
4.3. Klek390.1 KiB847
4.4. Komarna369.7 KiB938
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB586
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB840
4.7. Otok i Duba423.4 KiB898
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB624
4.9. Raba433.8 KiB744