Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1255
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB479
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB620
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB973
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB927
2.1. Promet459.6 KiB437
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB399
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB380
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB344
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB457
3.2. Posebne mjere783.1 KiB400
3.3. Karta staništa753.0 KiB2374
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB689
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB468
4.11. Trn348.1 KiB459
4.12. Tuštevac345.1 KiB374
4.13. Vlaka343.4 KiB404
4.2. Duboka372.0 KiB479
4.3. Klek390.1 KiB560
4.4. Komarna369.7 KiB615
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB406
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB548
4.7. Otok i Duba423.4 KiB599
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB392
4.9. Raba433.8 KiB476