Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1064
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB428
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB546
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB861
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB826
2.1. Promet459.6 KiB402
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB371
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB346
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB318
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB423
3.2. Posebne mjere783.1 KiB362
3.3. Karta staništa753.0 KiB2331
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB635
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB429
4.11. Trn348.1 KiB421
4.12. Tuštevac345.1 KiB346
4.13. Vlaka343.4 KiB373
4.2. Duboka372.0 KiB441
4.3. Klek390.1 KiB510
4.4. Komarna369.7 KiB552
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB376
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB496
4.7. Otok i Duba423.4 KiB532
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB359
4.9. Raba433.8 KiB436