Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2806
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB1007
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1329
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2334
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB2028
2.1. Promet459.6 KiB961
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB865
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB745
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB658
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB937
3.2. Posebne mjere783.1 KiB853
3.3. Karta staništa753.0 KiB2824
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1310
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB899
4.11. Trn348.1 KiB795
4.12. Tuštevac345.1 KiB717
4.13. Vlaka343.4 KiB749
4.2. Duboka372.0 KiB971
4.3. Klek390.1 KiB1045
4.4. Komarna369.7 KiB1172
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB717
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB1097
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1136
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB780
4.9. Raba433.8 KiB933
Skip to content