Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1342
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB520
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB664
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1017
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB975
2.1. Promet459.6 KiB466
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB420
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB402
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB365
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB480
3.2. Posebne mjere783.1 KiB425
3.3. Karta staništa753.0 KiB2401
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB723
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB489
4.11. Trn348.1 KiB483
4.12. Tuštevac345.1 KiB396
4.13. Vlaka343.4 KiB426
4.2. Duboka372.0 KiB509
4.3. Klek390.1 KiB584
4.4. Komarna369.7 KiB657
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB420
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB579
4.7. Otok i Duba423.4 KiB641
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB416
4.9. Raba433.8 KiB509