Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2875
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB1039
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1360
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2416
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB2120
2.1. Promet459.6 KiB971
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB887
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB755
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB674
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB975
3.2. Posebne mjere783.1 KiB877
3.3. Karta staništa753.0 KiB2847
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1352
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB932
4.11. Trn348.1 KiB814
4.12. Tuštevac345.1 KiB733
4.13. Vlaka343.4 KiB771
4.2. Duboka372.0 KiB999
4.3. Klek390.1 KiB1085
4.4. Komarna369.7 KiB1205
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB731
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB1136
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1160
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB809
4.9. Raba433.8 KiB957
Skip to content