Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2322
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB842
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1101
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1871
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1574
2.1. Promet459.6 KiB786
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB696
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB636
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB578
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB770
3.2. Posebne mjere783.1 KiB682
3.3. Karta staništa753.0 KiB2690
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1099
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB767
4.11. Trn348.1 KiB696
4.12. Tuštevac345.1 KiB621
4.13. Vlaka343.4 KiB641
4.2. Duboka372.0 KiB831
4.3. Klek390.1 KiB892
4.4. Komarna369.7 KiB992
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB625
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB910
4.7. Otok i Duba423.4 KiB969
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB669
4.9. Raba433.8 KiB810
Skip to content