Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB945
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB385
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB489
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB757
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB755
2.1. Promet459.6 KiB378
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB350
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB325
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB305
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB388
3.2. Posebne mjere783.1 KiB341
3.3. Karta staništa753.0 KiB2306
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB576
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB408
4.11. Trn348.1 KiB390
4.12. Tuštevac345.1 KiB329
4.13. Vlaka343.4 KiB351
4.2. Duboka372.0 KiB416
4.3. Klek390.1 KiB480
4.4. Komarna369.7 KiB519
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB355
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB455
4.7. Otok i Duba423.4 KiB488
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB339
4.9. Raba433.8 KiB410