Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1437
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB543
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB685
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1050
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1013
2.1. Promet459.6 KiB485
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB435
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB413
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB376
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB496
3.2. Posebne mjere783.1 KiB438
3.3. Karta staništa753.0 KiB2419
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB751
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB508
4.11. Trn348.1 KiB495
4.12. Tuštevac345.1 KiB412
4.13. Vlaka343.4 KiB439
4.2. Duboka372.0 KiB531
4.3. Klek390.1 KiB605
4.4. Komarna369.7 KiB681
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB425
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB598
4.7. Otok i Duba423.4 KiB661
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB429
4.9. Raba433.8 KiB521