Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1195
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB458
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB597
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB938
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB896
2.1. Promet459.6 KiB420
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB386
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB370
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB331
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB445
3.2. Posebne mjere783.1 KiB390
3.3. Karta staništa753.0 KiB2361
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB676
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB452
4.11. Trn348.1 KiB446
4.12. Tuštevac345.1 KiB362
4.13. Vlaka343.4 KiB391
4.2. Duboka372.0 KiB468
4.3. Klek390.1 KiB543
4.4. Komarna369.7 KiB595
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB395
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB535
4.7. Otok i Duba423.4 KiB581
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB372
4.9. Raba433.8 KiB459