Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1831
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB689
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB861
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1357
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1258
2.1. Promet459.6 KiB614
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB564
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB541
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB494
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB635
3.2. Posebne mjere783.1 KiB566
3.3. Karta staništa753.0 KiB2565
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB924
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB649
4.11. Trn348.1 KiB624
4.12. Tuštevac345.1 KiB531
4.13. Vlaka343.4 KiB566
4.2. Duboka372.0 KiB680
4.3. Klek390.1 KiB767
4.4. Komarna369.7 KiB846
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB543
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB772
4.7. Otok i Duba423.4 KiB812
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB569
4.9. Raba433.8 KiB675