Category: Vijesti

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Općine Slivno za 2022. godinu

Općina Slivno, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne...

Skip to content