Poziv Za predlaganje Programa javnih potreba u područjima:kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Općine Slivno za 2017. godinu

Općina Slivno, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1.,9.a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12, 94/13, 85/15 i 19/16 ) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14) objavljuje Poziv Za predlaganje Programa javnih potreba u područjima:kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Općine Slivno za 2017. godinu.

Poziv za Program javnih potreba Općine Slivno za 2017. godinu

Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture predškolskog odgoja i sporta Općine Slivno za 2017.godinu

Prijavnica za program javnih potreba za udruge građana Općine Slivno za 2017. godinu

Pregledajte ostale članke...