Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

U postupku izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 11. srpnja 2016. do 25. srpnja 2016. a javna rasprava održana je 18. srpnja 2016. Javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji dana 2. srpnja 2016. godine a na internetskim stranicama Ministarstva i Općine Slivno 1. srpnja 2016.

Popis javnopravnih tijela kojima je upućena posebna obavijest o ponovnoj javnoj raspravi nalazi se u točki 5.2. ovog izvješća.

U knjizi primjedbi nije bila upisana nijedna primjedba. U utvrđenom roku za dostavu, također nije bilo dostavljenih primjedbi. U utvrđenom roku za dostavu mišljenja iz čl. 101. Zakona o prostornom uređenju pristigla su tri mišljenja javnopravnih tijela: Hrvatske ceste, Hrvatske šume i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja s odgovorima i obrazloženjima na dostavljene prijedloge i primjedbe u toku ponovne javne rasprave dani su u točki 5.3. ovog izvješća.

Izvješće – IV I&D PPUO Slivno

Pregledajte ostale članke...