Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim studentima Općine Slivno za školsku godinu 2016/2017

Za školsku godinu 2016/2017 odobravaju se četiri stipendije za studente, po 500,00 kuna mjesečno i to 10 mjeseci u godini.

1.Uvjeti natječaja

1.1. Pravo natjecanja za stipendiju imaju redoviti studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Slivno, upisani na sveučilištima i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i to:

  • studenti prve godine studija koji u razdoblju četverogodišnjeg obrazovanja u srednjoj školi imaju prosjek ocjena najmanje 4.5;
  • studenti druge, treće, četvrte i pete godine i apsolventi koji su u prethodnoj godini studija imali prosjek ocjena od najmanje 4.0.

1.2. Pravo na natjecanje ne ostvaruju studenti koji se obrazuju uz rad ili s osnove osobnih potreba.

1.3. Stipendiju ostvaruju studenti s većim prosjekom ocjena obračunatim na dvije decimale, a odabir se vrši na temelju treće decimale.

2. Potrebna dokumentacija

2.1. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

  • Domovnicu
  • Izvadak iz matične knjige rođenih
  • Ovjereni prijepis svjedodžbe prethodnog razreda za studente prve godine studija
  • Potvrdu o položenim ispitima iz prethodne godine za studente
  • Potvrdu fakulteta o upisu tekuće godine
  • Potvrdu o prebivalištu roditelja
  • Dokaz o eventualnom uspjehu postignutim na državnom ili županijskom natjecanju, verificiranom od strane Ministarstva prosvjete i sporta Republike Hrvatske (1-3 mjesto na državnom i prvo mjesto na županijskom natjecanju).

2.2. Prijavu s kompletnom dokumentacijom podnose se Općinskom vijeću putem “Komisije za provođenje natječaja za dodjelu stipendija nadarenim studentima”, Podgradina 41. 20355 Opuzen, u roku od 15 dana od dana objave u tjednom listu “DUBROVAČKI VJESNIK” s naznakom “za stipendiranje”.

2.3. Prijave dostavljene nakon isteka roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

2.4. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Pregledajte ostale članke...