Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Slivno KLASA:350-02/16-01/17, URBROJ:2148/05-01-16-1 od 30. lipnja 2016., Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

 1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).
 2. Početak javnog uvida je 11. srpnja 2016. godine, a završetak 25. srpnja 2016. godine.
 3. Javni uvid u tekstualni i grafički dio Prijedloga Plana, moguć je u prostoriji vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.
 4. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 18. srpnja 2016. godine u prostoriji vijećnice, u Općini Slivno, Podgradina 41, Opuzen, s početkom u 10,00 sati.
 5. Prijedlog Plana biti će objavljen i na internetskoj stranici Općine Slivno.
 6. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:
  1. upisati u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz izloženi Prijedlog Plana ili
  2. uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, i to zaključno do 25. srpnja 2016. godine.
 7. Nadležna tijela dostavljaju pisano očitovanje na Prijedlog Plana na gore navedenu adresu zaključno do 25. srpnja 2016. godine. Ukoliko do određenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrat će se da nemaju primjedbi.
 8. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno, Podgradina 41, 20355 Opuzen, na broj telefona 020/671-295 ili putem e-maila info@opcina-slivno.hr.

IV I&D PPUO Slivno – GP

IV I&D PPUO Slivno – Korištenje i namjena površina

IV I&D PPUO Slivno – Odredbe

IV I&D PPUO Slivno – Obrazloženje

Pregledajte ostale članke...