Category: Vijesti

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 45. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, broj 4/09 i Općinski glasnik, broj 1/13, 1/18), Općinski načelnik općine Slivno dana 26. listopada 2020. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno...

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Općine Slivno za 2021. godinu

Općina Slivno, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 2. Zakona o predškolskomodgoju i obrazovanju (“Narodne novine”,...

Skip to content