Tagged: Natječaj

Izvješće o provedenom postupku (uključujući rang-listu) po Javnom natječaju za imenovanje Referenta komunalno-prometnog redara u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog dana 17. ožujka 2023. godine, („Narodne novine“ br: 31/2023) za prijem u službu (Referent komunalno-prometni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju čl. 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu natječaja, objavljenog u NN 31/2023 za prijem u...

Skip to content