Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2450
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB883
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1166
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1990
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1676
2.1. Promet459.6 KiB838
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB763
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB663
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB599
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB817
3.2. Posebne mjere783.1 KiB737
3.3. Karta staništa753.0 KiB2732
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1139
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB802
4.11. Trn348.1 KiB718
4.12. Tuštevac345.1 KiB648
4.13. Vlaka343.4 KiB665
4.2. Duboka372.0 KiB871
4.3. Klek390.1 KiB928
4.4. Komarna369.7 KiB1037
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB654
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB963
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1019
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB698
4.9. Raba433.8 KiB844
Skip to content