Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2844
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB1023
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1340
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2372
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB2075
2.1. Promet459.6 KiB963
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB877
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB748
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB660
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB953
3.2. Posebne mjere783.1 KiB865
3.3. Karta staništa753.0 KiB2828
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1324
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB914
4.11. Trn348.1 KiB802
4.12. Tuštevac345.1 KiB721
4.13. Vlaka343.4 KiB756
4.2. Duboka372.0 KiB980
4.3. Klek390.1 KiB1062
4.4. Komarna369.7 KiB1189
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB723
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB1118
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1149
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB793
4.9. Raba433.8 KiB943
Skip to content