Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2531
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB914
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1197
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2034
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1747
2.1. Promet459.6 KiB871
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB785
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB678
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB609
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB837
3.2. Posebne mjere783.1 KiB758
3.3. Karta staništa753.0 KiB2748
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1181
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB816
4.11. Trn348.1 KiB736
4.12. Tuštevac345.1 KiB662
4.13. Vlaka343.4 KiB681
4.2. Duboka372.0 KiB890
4.3. Klek390.1 KiB951
4.4. Komarna369.7 KiB1071
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB665
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB987
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1048
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB712
4.9. Raba433.8 KiB865
Skip to content