Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB3206
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB1297
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1615
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2797
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB2457
2.1. Promet459.6 KiB1152
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB996
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB908
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB818
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB1111
3.2. Posebne mjere783.1 KiB1129
3.3. Karta staništa753.0 KiB3020
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1613
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB1073
4.11. Trn348.1 KiB990
4.12. Tuštevac345.1 KiB812
4.13. Vlaka343.4 KiB927
4.2. Duboka372.0 KiB1202
4.3. Klek390.1 KiB1318
4.4. Komarna369.7 KiB1434
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB885
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB1270
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1267
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB982
4.9. Raba433.8 KiB1057
Skip to content