Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB3038
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB1122
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1453
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2586
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB2312
2.1. Promet459.6 KiB1021
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB942
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB789
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB704
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB1046
3.2. Posebne mjere783.1 KiB925
3.3. Karta staništa753.0 KiB2899
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1448
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB1000
4.11. Trn348.1 KiB860
4.12. Tuštevac345.1 KiB763
4.13. Vlaka343.4 KiB807
4.2. Duboka372.0 KiB1060
4.3. Klek390.1 KiB1180
4.4. Komarna369.7 KiB1291
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB762
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB1194
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1217
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB853
4.9. Raba433.8 KiB998
Skip to content