Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2603
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB939
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1227
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2109
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1813
2.1. Promet459.6 KiB900
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB815
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB697
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB626
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB858
3.2. Posebne mjere783.1 KiB787
3.3. Karta staništa753.0 KiB2764
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1219
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB837
4.11. Trn348.1 KiB754
4.12. Tuštevac345.1 KiB680
4.13. Vlaka343.4 KiB697
4.2. Duboka372.0 KiB909
4.3. Klek390.1 KiB971
4.4. Komarna369.7 KiB1092
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB682
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB1016
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1071
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB728
4.9. Raba433.8 KiB878
Skip to content