Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2899
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB1054
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1374
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2443
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB2159
2.1. Promet459.6 KiB981
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB895
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB760
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB675
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB986
3.2. Posebne mjere783.1 KiB887
3.3. Karta staništa753.0 KiB2860
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1378
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB950
4.11. Trn348.1 KiB822
4.12. Tuštevac345.1 KiB737
4.13. Vlaka343.4 KiB778
4.2. Duboka372.0 KiB1008
4.3. Klek390.1 KiB1100
4.4. Komarna369.7 KiB1219
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB737
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB1149
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1179
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB823
4.9. Raba433.8 KiB963
Skip to content