Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2739
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB981
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1289
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB2238
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1946
2.1. Promet459.6 KiB943
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB850
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB732
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB649
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB908
3.2. Posebne mjere783.1 KiB832
3.3. Karta staništa753.0 KiB2806
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1287
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB875
4.11. Trn348.1 KiB784
4.12. Tuštevac345.1 KiB704
4.13. Vlaka343.4 KiB734
4.2. Duboka372.0 KiB945
4.3. Klek390.1 KiB1014
4.4. Komarna369.7 KiB1154
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB709
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB1072
4.7. Otok i Duba423.4 KiB1117
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB759
4.9. Raba433.8 KiB917
Skip to content