Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2386
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB859
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB1130
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1940
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1615
2.1. Promet459.6 KiB804
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB717
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB646
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB585
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB787
3.2. Posebne mjere783.1 KiB704
3.3. Karta staništa753.0 KiB2707
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1118
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB781
4.11. Trn348.1 KiB706
4.12. Tuštevac345.1 KiB633
4.13. Vlaka343.4 KiB655
4.2. Duboka372.0 KiB842
4.3. Klek390.1 KiB909
4.4. Komarna369.7 KiB1006
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB638
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB931
4.7. Otok i Duba423.4 KiB996
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB678
4.9. Raba433.8 KiB830
Skip to content