Podrijetlo imena

Ime Slivno ima dvije varijante za naziv. Prva varijanta: Slivno je dobilo ime što je smiješteno s lijeve strane Neretve. Druga varijanta: Središnje i najstarije selo na području Župe Slivno Ravno i Slivanjskom poluotoku dobilo ime po zemljopisnom položaju i obličju okolnog reljefa. Selo okružuju brda Kosa (sa sjeverne strane), Pozvizd (sa južne strane) i Jastrebova glavica (sa zapadne strane). Između tih brda prostire se dolina u kojoj se nalazi selo. Za vrijeme obilnih kiša voda se slijevala niz navedena brda i u ponorima kretala u Jadransko more i potocima u Neretvansko blato. Slijevanju tih voda selo je dobilo ime Slivno.

Skip to content