Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) i članka 45. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, broj 4/09 i Općinski glasnik, broj 1/13), načelnik Općine Slivno, dana 12. svibnja 2016. godine, donosi Odluku o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za  IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno.

Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Pregledajte ostale članke...