Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Duba

Skip to content