Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi

U postupku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno (u daljnjem tekstu: Plan), provedena je druga ponovna javna rasprava o prijedlogu Plana. Razlog održavanja druge ponovne javne rasprave je dodavanje novog stavka vezanog za sustav odvodnje otpadnih voda i korekcija građevinskog područja naselja Mihalj. Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 22. veljače 2016. do 29. veljače 2016. a javna rasprava održana je 22. veljače 2016. Javna rasprava o prijedlogu Plana objavljena je u Slobodnoj Dalmaciji dana 14. veljače 2016. godine.

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi

Pregledajte ostale članke...