Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu276.2 KiB44
Plan razvojnih programa za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu286.9 KiB38
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2019. godine68.5 KiB9
Plan razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu153.5 KiB170
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu221.4 KiB19
Izvršenje razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine223.6 KiB49
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu228.2 KiB219
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2019. godinu255.0 KiB28
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2019. godine271.5 KiB15
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine1.8 MiB66
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu149.3 KiB149
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB235
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2018. godine153.6 KiB162
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB270
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2018. godinu187.0 KiB152
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2018. godine203.1 KiB204
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB204
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB252
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB192
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB193
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB284
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB190
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB206
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB226
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB234
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB353
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB339
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB274
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB257
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB225
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB277
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB358
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB255
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB288
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB261
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB305
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB336
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB327
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB240
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB231
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB397
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB227
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB331
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB352