Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB64
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB68
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB12
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB99
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB40
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB31
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB119
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB51
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB39
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB78
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB80
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB202
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB180
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB170
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB154
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB120
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB136
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB201
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB156
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB149
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB155
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB246
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB231
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB228
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB139
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB134
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB289
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB129
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB231
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB246