Proračun Općine Slivno

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu
Plan razvojnih programa za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu286.9 KiB7
Proračun Općine Slivno za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu276.2 KiB3
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019. godinu221.4 KiB2
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2019. godinu255.0 KiB4
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine1.8 MiB48
Izvršenje razvojnih programa za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine223.6 KiB34
Proračun Općine Slivno za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu228.2 KiB178
Plan razvojnih programa za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu153.5 KiB157
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno 0d 01.01. -31.12.2018. godine203.1 KiB180
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2018. godinu187.0 KiB132
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2018. godinu149.3 KiB129
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine3.0 MiB188
Izvršenje plana razvojnih programa od 01.01. - 31.12.2018. godine153.6 KiB143
Proračun Općine Slivno za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu176.7 KiB247
Plan razvojnih programa za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu150.2 KiB222
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu381.5 KiB183
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017. godinu147.4 KiB174
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2017. godinu176.8 KiB177
Izvršenje Plana Razvojnih programa 01.01.2017. do 31.12.2017. godine150.9 KiB174
Plan razvojnih programa za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu146.4 KiB236
Proračun Općine Slivno za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu171.3 KiB260
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2016. godinu147.4 KiB211
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2016. godinu173.4 KiB212
Plan razvojnih programa za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu177.5 KiB313
Proračun Općine Slivno za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu174.8 KiB343
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu147.0 KiB271
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu169.2 KiB282
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Slivno za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine180.6 KiB253
Izvršenje Plana razvojnih programa do 30.06.2015. godine112.2 KiB217
Plan razvojnih programa za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu149.7 KiB348
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Opći dio97.8 KiB268
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Posebni dio164.8 KiB249
Proračun Općine Slivno za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu - Račun prihoda i rashoda103.0 KiB250
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Opći dio98.0 KiB234
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Posebni dio162.3 KiB221
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu - Račun prihoda i rashoda104.5 KiB224
Odluka o Izvršenju Proračuna Općine Slivno za 2014. godinu90.9 KiB320
Projekcija Proračuna Općine Slivno za 2015. i 2016. godinu69.8 KiB328
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Opći Dio58.4 KiB297
Proračun Općine Slivno za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu - Posebni Dio105.8 KiB389
Proračun Općine Slivno za 2013. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Opći Dio58.5 KiB325
Izmjene i dopune Proračuna Općine Slivno za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu - Posebni Dio110.0 KiB343