Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Duba

Skip to content