Obavijest o preventivnoj obveznoj deratizaciji na području Općine Slivno