Category: Vijesti

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade Izmjena i dopuna PPUO Slivno vezano za privez vozila provedena je javna rasprava o prijedlogu Plana . Javni uvid u prijedlog Plana trajao je od 5. veljače 2018. do 13. veljače...

Zaštita vodomjera od smrzavanja

Cijenjeni potrošači, molimo da zbog niskih temperatura u zimskom periodu pristupite zaštiti mjernih mjesta (vodomjera). Vodoopskrbni sustav je projektiran na način da je osiguran kontinuirani protok vode, a vodovodne cijevi se polažu na propisanu...