Category: Vijesti

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Blace

Na temelju članka 45. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, broj 4/09 i “Općinski glasnik”, broj 1/13, 1/18), Općinski načelnik općine Slivno dana 26. listopada 2020. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 45. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, broj 4/09 i Općinski glasnik, broj 1/13, 1/18), Općinski načelnik općine Slivno dana 26. listopada 2020. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno...

Skip to content