Kategorija: Vijesti

Izvješće o javnoj raspravi

U postupku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske namjene Lovorje – Pižinovac, provedena je javna rasprava o prijedlogu plana. Izvješće možete pregledati na slijedećem linku: UPU gospodarska namjena Lovorje – Pižinovac – Izvješće