Category: Natječaji

Javna rasprava o prijedlogu Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i Zaključka Načelnika Općine Slivno KLASA:350-02/15-01/01, URBROJ: 2148/05-01-15-1 od 19.siječnja 2015., Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu Ciljanih...

Skip to content