Odluka o započinjanju postupaka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Skip to content