Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPUO Slivno vezano za privez plovila

Skip to content