Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Skip to content