Odlukom Fonda odobreno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o neposrednom sufinanciranju  nabave komunalne opreme – kanti i kontejnera  za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Slivno, Općini Slivno odobreno je sufinanciranje nabave opreme u visini od 60 % procijenjene vrijednosti predmetne komunalne opreme, a najviše u iznosu do 65.505,00 kuna.

Nabavom komunalne opreme omogućiti će se učinkovitije gospodarenje otpadom u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13) i Zakona o održivom gospodarenju otadom (“Narodne novine” br. 94/13),  te ciljevima Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (“Narodne novine” br. 130/05).

Općina Slivno je u obvezi provesti postupak javne nabave te, sukladno članku 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, objavljuje Poziv na dostavu ponude.

Odluka

Pregledajte ostale članke...