Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme