Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme

Općina Slivno upućuje Poziv na dostavu ponuda za nabavu komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Slivno.

Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13 i 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Predmet nabave je Nabava komunalne opreme – kante i kontejneri za sakupljanje komunalnog   otpada na području Općine Slivno , sukladno Troškovniku koji je sastavni dio ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 87.340,00 kuna (bez PDV-a).

Poziv za dostavu ponude – komunalna oprema

Troškovnik – komunalna oprema

Ponudbeni list – komunalna oprema

Izjava o nekažnjavanju – komunalna oprema

Pregledajte ostale članke...