Tagged: JUO

Izvješće o provedenom postupku

Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog dana 15. listopada 2020. godine, („Narodne novine“ br: 112/2021) za prijem u službu (Referent-komunalni redar u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Slivno – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme na ½...

Skip to content