Dezinsekcija komaraca na području Općine Slivno

Krilatice ili adultni stadij komaraca suzbijaju se metodom primjene insekticida (adulticidna dezinsekcija ) i provodi se hladnim ili toplim zamagljivanjem primjenom vodenih rastvora insekticida.Larvicidni tretman je skup mjera mehaničkih, fizičkih, bioloških i kemijskih s...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Duba

Na temelju članka 45. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, broj 4/09 i Općinski glasnik, broj 1/13, 1/18 i 1/21), Općinski načelnik općine Slivno dana 17. travnja 2023. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da...

Skip to content