Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB749
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1987
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1492
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB946
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB520
2.1. Promet459.6 KiB649
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB617
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB571
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB677
3.3. Karta staništa753.0 KiB2613
3.2. Posebne mjere783.1 KiB605
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1371
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.13. Vlaka343.4 KiB594
4.12. Tuštevac345.1 KiB573
4.11. Trn348.1 KiB653
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB690
4.4. Komarna369.7 KiB904
4.2. Duboka372.0 KiB728
4.3. Klek390.1 KiB817
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB571
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB816
4.7. Otok i Duba423.4 KiB867
4.1. Blace429.7 KiB995
4.9. Raba433.8 KiB708
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB602