Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB471
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1229
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB958
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB610
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB337
2.1. Promet459.6 KiB430
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB396
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB375
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB451
3.3. Karta staništa753.0 KiB2367
3.2. Posebne mjere783.1 KiB397
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB914
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.13. Vlaka343.4 KiB400
4.12. Tuštevac345.1 KiB369
4.11. Trn348.1 KiB455
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB463
4.4. Komarna369.7 KiB605
4.2. Duboka372.0 KiB476
4.3. Klek390.1 KiB552
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB403
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB543
4.7. Otok i Duba423.4 KiB590
4.1. Blace429.7 KiB684
4.9. Raba433.8 KiB466
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB385