Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB584
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1601
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1162
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB741
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB405
2.1. Promet459.6 KiB521
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB476
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB451
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB541
3.3. Karta staništa753.0 KiB2463
3.2. Posebne mjere783.1 KiB474
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1111
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.13. Vlaka343.4 KiB477
4.12. Tuštevac345.1 KiB448
4.11. Trn348.1 KiB532
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB544
4.4. Komarna369.7 KiB733
4.2. Duboka372.0 KiB579
4.3. Klek390.1 KiB659
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB452
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB655
4.7. Otok i Duba423.4 KiB709
4.1. Blace429.7 KiB815
4.9. Raba433.8 KiB570
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB470