Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB504
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB649
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1310
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1001
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB956
2.1. Promet459.6 KiB460
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB414
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB398
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB358
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB474
3.2. Posebne mjere783.1 KiB417
3.3. Karta staništa753.0 KiB2392
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB709
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB481
4.11. Trn348.1 KiB476
4.12. Tuštevac345.1 KiB389
4.13. Vlaka343.4 KiB420
4.2. Duboka372.0 KiB500
4.3. Klek390.1 KiB574
4.4. Komarna369.7 KiB642
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB413
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB567
4.7. Otok i Duba423.4 KiB626
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB407
4.9. Raba433.8 KiB494