Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB723
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB907
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1914
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1425
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1327
2.1. Promet459.6 KiB629
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB588
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB556
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB504
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB655
3.2. Posebne mjere783.1 KiB584
3.3. Karta staništa753.0 KiB2586
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB959
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB672
4.11. Trn348.1 KiB642
4.12. Tuštevac345.1 KiB548
4.13. Vlaka343.4 KiB576
4.2. Duboka372.0 KiB708
4.3. Klek390.1 KiB794
4.4. Komarna369.7 KiB877
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB557
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB797
4.7. Otok i Duba423.4 KiB844
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB585
4.9. Raba433.8 KiB689