Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB765
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB973
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB2077
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1549
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1412
2.1. Promet459.6 KiB692
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB634
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB589
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB538
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB699
3.2. Posebne mjere783.1 KiB622
3.3. Karta staništa753.0 KiB2631
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB1014
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB705
4.11. Trn348.1 KiB659
4.12. Tuštevac345.1 KiB587
4.13. Vlaka343.4 KiB602
4.2. Duboka372.0 KiB773
4.3. Klek390.1 KiB841
4.4. Komarna369.7 KiB921
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB579
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB831
4.7. Otok i Duba423.4 KiB887
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB619
4.9. Raba433.8 KiB732