Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB557
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB701
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1495
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1078
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1032
2.1. Promet459.6 KiB495
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB450
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB426
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB384
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB506
3.2. Posebne mjere783.1 KiB447
3.3. Karta staništa753.0 KiB2433
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.1. Blace429.7 KiB768
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB519
4.11. Trn348.1 KiB505
4.12. Tuštevac345.1 KiB423
4.13. Vlaka343.4 KiB449
4.2. Duboka372.0 KiB542
4.3. Klek390.1 KiB617
4.4. Komarna369.7 KiB693
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB432
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB611
4.7. Otok i Duba423.4 KiB673
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB440
4.9. Raba433.8 KiB532