Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB706
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB886
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1392
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1868
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB498
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB550
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB573
3.2. Posebne mjere783.1 KiB573
2.1. Promet459.6 KiB621
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB643
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1280
3.3. Karta staništa753.0 KiB2576
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.12. Tuštevac345.1 KiB534
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB547
4.13. Vlaka343.4 KiB571
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB572
4.11. Trn348.1 KiB630
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB661
4.9. Raba433.8 KiB681
4.2. Duboka372.0 KiB696
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB778
4.3. Klek390.1 KiB780
4.7. Otok i Duba423.4 KiB828
4.4. Komarna369.7 KiB860
4.1. Blace429.7 KiB940