Prostorni plan

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Prostorni plan Općine Slivno - Tekstualni dio
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 2139.9 KiB679
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 3659.1 KiB846
IiD PPUO Slivno - Tekstualni dio534.5 KiB1331
IiD PPUO Slivno - Obvezni dio - 1233.2 KiB1787
Prostorni plan Općine Slivno - Kartografski dio
2.4. Pošta i telekomunikacije404.6 KiB486
2.3. Uređenje voda i melioracija503.9 KiB537
2.2. Vodoopskrba i odvodnja472.6 KiB553
3.2. Posebne mjere783.1 KiB558
2.1. Promet459.6 KiB603
3.1. Uvjeti korištenja599.7 KiB626
1. Korištenje i namjena površina876.0 KiB1232
3.3. Karta staništa753.0 KiB2558
Prostorni plan Općine Slivno - Građevinska područja
4.12. Tuštevac345.1 KiB527
4.5. Lovorje i Pižinovac390.4 KiB536
4.8. Podgradina i Zavala677.6 KiB558
4.13. Vlaka343.4 KiB558
4.11. Trn348.1 KiB619
4.10. Slivno Ravno363.8 KiB638
4.9. Raba433.8 KiB660
4.2. Duboka372.0 KiB671
4.3. Klek390.1 KiB759
4.6. Mihalj, Lučina i Kremena404.5 KiB762
4.7. Otok i Duba423.4 KiB796
4.4. Komarna369.7 KiB832
4.1. Blace429.7 KiB911