Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Općine Slivno za 2018. godinu

Općina Slivno, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 85/15), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Općine Slivno za 2018. godinu.

Prijavnica za Program javnih potreba u području udruga građana Općine Slivno za 2018. godinu

Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2018. godinu

 

Pregledajte ostale članke...