Poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Slivno za 2015. godinu

Općina Slivno, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1., 9.a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/1186/12 i 94/13) i članka 32. i 33. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 88/01, 11/02 i 74/14) objavljuje Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u područjima: kulture, predškolskog odgoja, sporta i udruga građana Općine Slivno za 2015. godinu.

Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Naziv dokumentaVeličinaPreuzimanja
Poziv za Program javnih potreba Općine Slivno za 2015. godinu113.0 KiB150
Prijavnica za Program javnih potreba u područjima kulture, predškolskog odgoja, i sporta za 2015. godinu64.0 KiB138
Prijavnica za Program javnih potreba za udruge građana76.0 KiB147

Pregledajte ostale članke...