Poziv na dostavu ponuda – Radovi na održavanju javne rasvjete

Naručitelj Općina Slivno upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Predmet nabave je: Radovi na održavanju javne rasvjete u Općini Slivno sukladno Dokumentaciji za nadmetanje.
Opis predmeta nabave: Radovi na održavanju javne rasvjete u Općini Slivno.
Procijenjena vrijednost nabave: 100.000,00 kuna s PDV-om.

Poziv za dostavu ponude-Radovi na održavanju javne rasvjete

Pregledajte ostale članke...