Poziv na dostavu ponuda – Geodetsko katastarske usluge

Naručitelj Općina Slivno upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno članku 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Predmet nabave je: Geodetsko katastarske usluge sukladno Troškovniku.
Opis predmeta nabave:Geodetsko katastarske usluge.
Procijenjena vrijednost nabave:100.000,00 kuna s PDV-om.

Poziv za dostavu ponude-Geodetsko katastarske usluge

Pregledajte ostale članke...