Obavijest – COVID 19

Zbog pandemije korona virusa (COVID 19) i sprečavanja širenja virusa, a sukladno novim protuepidemijskim mjerama Vlade Republike Hrvatske koje su na snazi od 28. studenog do 21. prosinca 2020. godine, privremeno se obustavlja neposredan...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Blace

Na temelju članka 45. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, broj 4/09 i “Općinski glasnik”, broj 1/13, 1/18), Općinski načelnik općine Slivno dana 26. listopada 2020. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno...

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 45. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, broj 4/09 i Općinski glasnik, broj 1/13, 1/18), Općinski načelnik općine Slivno dana 26. listopada 2020. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno...

Skip to content