Općina Slivno Blog

Radionica: „Dobro upravljanje i jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a“

Udruge Dubrovačka naranča i Udruga Chrobatia provode projekt E-DUTEKA – jačanje kapaciteta OCD-a Dubrovačko-neretvanske županije. U sklopu projekta održat ćemo radionicu „Dobro upravljanje i jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a“ u ponedjeljak, 23. veljače 2015. godine,...

Zaključak načelnika

Na temelju članka 95., stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 45. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, broj 4/09 i “Općinski glasnik”, broj 1/13), načelnik Općine Slivno donosi Z...