Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Skip to content