Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske namjene Lovorje-Pižinovac

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, 153/13), Članka 88. Prostornog plana uređenja Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, 1/02, 5/08 i “Općinski glasnik”, 6/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, 4/09 i “Općinski glasnik”, 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske namjene Lovorje – Pižinovac.

Pregledajte ostale članke...