Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 31. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik”, 4/09 i “Općinski glasnik”, 1/13) Općinsko vijeće Općine Slivno na  18.sjednici održanoj 04. travnja 2016. godine donijelo je Odluku o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno.

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Pregledajte ostale članke...