Odluka o izmjeni Odluke o izradi ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Općine Slivno

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13),  i članka 31. Statuta Općine Slivno (“Neretvanski glasnik” 04/09, i “Općinski glasnik” 1/13), Općinsko vijeće Općine Slivno, na XV. sjednici održanoj 02. listopada 2015. godine, donosi Odluku o izmjeni Odluke o izradi ciljanih izmjena PPUO Slivno.

Odluku možete pregledati na slijedećem linku: Odluka o izmjeni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna PPUO Slivno

Pregledajte ostale članke...